Dofinansowanie co roku ulega zmianie uzależnione jest od środków jakie przekaże ośrodkom pomocy PFRON.

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON należy spełnić kryteria:

  • Posiadanie grypy inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • Kryterium dochodu określona kwota przez MOPR PCPR
  • Posiadanie zlecenia na aparat słuchowy.
  • Złożenie stosownego wniosku w MOPR PCPR

Dofinasowania inne:
Pacjent może skorzystać z innych źródeł dofinansowania takich jak:

  • Fundacje
  • Zakład Pracy

Wykwalifikowani pracownicy naszych gabinetów protetycznych pomogą Państwu przy załatwieniu formalności związanych z dofinansowaniem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X