Niedosłuch powoduje ograniczenia w różnych istotnych sferach życia człowieka w komunikacji międzyludzkiej,  w sferze funkcjonowania zawodowego, a u dzieci determinuje zaburzenie rozwoju mowy. Dlatego tak ważne jest właściwe protezowanie słuchu.

Aparaty na przewodnictwo kostne – przetwarzają energię fali akustycznej na drgania, które są przenoszone na kości czaszki. Zamiast słuchawki mają przetwornik wytwarzający drgania. Przetwornik dociśnięty jest do wyrostka sutkowatego kości skroniowej, na który przenosi drgania.

Obecnie dostępne są aparaty w wersjach:

  • Contact mini Zminiaturyzowany układ przewodnictwa kostnego połączony z różnymi nakryciami głowy np. opaski . Nie wymaga interwencji chirurgicznej. Dzięki innowacyjnemu systemowi optymalnie wspiera rozwój dziecka w sferze komunikacji językowej i społecznej.
  • okularowe (przetwornik znajduje się w ramionach oprawki okularów),
  • pudełkowe z opaską połączoną kabelkiem,
  • zakotwiczone w kości – BAHA.

Wskazaniami do zastosowania aparatów na przewodnictwo kostne są:

  • wrodzone wady ucha zewnętrznego, np. całkowite lub częściowe  niewykształcenie małżowiny usznej (mikrocja), niedorozwinięty lub niedrożny przewód słuchowy zewnętrzny (artezja)
  • wady ucha środkowego (głównie kosteczek słuchowych), które nie poddają się leczeniu chirurgicznemu
  • duże ubytki pooperacyjne, uniemożliwiające wykonanie wkładki usznej
  • nawracające wycieki uszne niepoddające się leczeniu,
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X