Pomiary na ucho rzeczywistym zwane często pomiarami in-situ, to pomiary w pobliżu błony bębenkowej. Pomiary REM pozwalają na otrzymanie, a następnie uwzględnienie w procesie dopasowania aparatu słuchowego indywidualnych własności zewnętrznego przewodu słuchowego. Wykonanie pomiarów akustycznych na uchu rzeczywistym pozwala na lepsze bardziej precyzyjne dopasowanie aparatów słuchowych.

Drugim obszarem wykorzystania pomiarów REM jest weryfikacja ustawień aparatu słuchowego oraz zastosowanych w nim systemów redukcji hałasu, sprzężenia zwrotnego. Pomiary na uchu rzeczywistym dla potrzeb weryfikacji są zalecane przy doborze aparatów cyfrowych.
Wykonanie pomiarów REM zaleca się wszystkim osobom niesłyszącym ale w szczególności dzieciom do 5 roku życia.

badanie-rem
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X