-Drogi Pacjencie-

Poniższe wskazówki pozwolą Tobie osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty słyszenia w aparatach słuchowych. Pamiętaj, że powrót do świata dźwięków jest złożonym i długim procesem. Regularne spotkania ze swoim protetykiem słuchu umożliwią podtrzymać osiągnięte już efekty i skrócić proces rehabilitacji słuchu.

Celem treningu jest polepszenie zdolności odbierania mowy za pomocą słuchu, który jest niesprawny. Trening słuchowy to zbiór odpowiednio pogrupowanych ćwiczeń (i zasad wykonywania ich) Trening słuchowy pozwala przywrócić umiejętność rozumienia mowy, dzięki wykorzystaniu wcześniej nabytego zasobu językowego i zasobu doznań akustycznych.

 

Etap 1 Rozpoznawanie Dźwięków

  • nauka regulowania poziomu głośności i poznanie zakresu
  • zmian wzmocnienia aparatu słuchowego
  • praktyczne zastosowanie potencjometru,
  • trenowanie postrzegania codziennych dźwięków,
  • rozpoznawanie słów i zrozumienie mowy,

 

Etap 2 Przyswajanie Dźwięków

  • rozróżnianie podobnie brzmiących wyrazów,
  • identyfikacja dźwięków za pomocą treningu selektywnego
  • słyszenia i zapamiętywania sygnałów akustycznych,

Etap 3 Przyswajanie Dzwięków w trudnych warunkach akustycznych

  • identyfikacja mowy w hałasie,
  • koncentracja na rozmówcy
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X