W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez COVID – 19 wprowadzono uproszczone procedury uzyskania refundacji. Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności.

Zlecenia na wyroby medyczne wystawia  najczęściej lekarz laryngolog, otolaryngolog i zachowują one okres ważności  maksymalnie przez 12 miesięcy.

Od 1 stycznia 2023 r. zlecenie może potwierdzić:

 • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić).

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Każdej osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Rzeczpospolitej przysługuje refundacja do aparatu słuchowego i wkładki usznej oraz w przypadku osób do 26 r.z do sprzętu wspomagającego słyszenie.

DZIECI I OSOBY DO UKOŃCZENIA 26 R.Ż

 • Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL
 • kwota refundacji na aparat na przewodnictwo powietrzne wynosi 3000 zł do każdego aparatu czyli 6000 zł na dwa / raz na 3 lata
 • kwota refundacji na aparat kostny wynosi 3000 zł / raz na 3 lata
 • refundacja wkładki usznej wynosi 60 zł i nie jest limitowana (zgodnie z zapotrzebowaniem bądź zaleceniem lekarza)
 • systemy FM wspomagające słyszenie 70% limitu (5500) czyli 3850 zł / raz na 5 lat

OSOBY DOROSŁE

 • refundacja na aparat na przewodnictwo powietrzne przysługuje każdej ubezpieczonej osobie powyżej 26 r.ż w wysokości 70% limitu funduszu czyli 1050 zł (limit funduszu 1000 zł). W przypadku obustronnego niedosłuchu 2100 zł
 • refundacja do aparatu kostnego wynosi 70% limitu (3000 zł) czyli 2100 zł
 • refundację można uzyskać raz na 5 lat
 • Refundacja obuuszna, jeśli niedosłuch przekracza 40 dB HL,
 • wkładka uszna refundowana jest w kwocie 50 zł / 100 zł raz na 5 lat

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X