Mgr Sylwia Nalewajko

Dyplomowany protetyk słuchu

Wiedzę i kwalifikacje z zakresu protetyki słuchu zdobyłam w 2006r w Studium Techniki Audiologicznej Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W 2009 r odbyłam staż w Poradni Audiologicznej IP-CZD z zakresu protezowania niemowląt i małych dzieci. Uzyskałam w ten sposób wiedzę z zakresu

  • wykonywania i interpretacji wybranych badań audiologicznych, niezbędnych do prawidłowego aparatowania dzieci,
  • wskazań do protezowania niemowląt i małych dzieci aparatami słuchowymi,
  • metod doboru aparatów słuchowych u dzieci,
  • metod oceny korzyści z aparatów słuchowych

Od 2014 r jetem pracownikiem dydaktycznym w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku n ul. Ogrodowa 2. Przygotowuję kadrę przyszłych protetyków słuchu.

Od 2018 egzaminator państwowy kierunku protetyk słuchu

Na swoim koncie posiadam publikacje w Biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

W dynamicznie zmieniającym się świecie pogłębiam wiedzę dotyczącą nowych technologii aby móc spełnić wszystkie oczekiwania moich pacjentów

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X