Mgr Urszula Jędrasik

Dyplomowany protetyk słuchu

Swoją przygodę z protetyką słuchu zaczęłam w 2004 roku.

W 2005r ukończyłam Studium Techniki Audiologicznej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Od 2018 r jestem pracownikiem dydaktycznym w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Od 2018 egzaminator państwowy kierunku protetyk słuchu

Organizacja i uczestnictwo w licznych profilaktycznych akcjach badań słuchu w DPS-ach ośrodkach i szkołach specjalnych pozwoliła nabyć niezwykle cenne doświadczenia i nauczyła wrażliwości na indywidualne potrzeby pacjentów.

Protetyka słuchu to nie tylko mój zawód ale również pasja, z której czerpie ogromne zadowolenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

X